Omgevingsvergunning bouw eengezinswoning en garage Kathovestraat Heultje

  • Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van stedenbouwkundige handelingen
  • Beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 18 mei 2018
  • OMV_2018023879 en OMV/2018/0026

Het college van burgemeester en schepenen heeft een vergunning afgeleverd voor de bouw van een eengezinswoning in halfopen bebouwing en een gekoppelde garage in de zijtuinstrook in de Kathovestraat in Heultje. Het betrokken perceel heeft als kadastrale ligging 1E284C.

Je kan de beslissing nalezen op het omgevingsloket of inkijken bij de dienst omgeving ruimtelijke ordening op het gemeentehuis. Je kan binnen bepaalde termijnen ook in beroep gaan tegen deze beslissing.

Zie ook

Meer info

dienst omgeving ruimtelijke ordening gemeentehuis
bouwdienst@westerlo.be en 014 53 91 60