Omgevingsvergunning bouw eengezinswoning en garage Pastorijstraat 34 Heultje

 

  • Omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen
  • Beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 17 juni 2019
  • OMV_2019034555 en OMV/2019/0053

Het college van burgemeester en schepenen heeft een omgevingsvergunning afgeleverd aan Kurt Geeraerts voor het bouwen van een eengezinswoning in halfopen bebouwing met garage. Het betrokken perceel heeft als adres Pastorijstraat 34 in Heultje en als kadastrale ligging 1D1030M2.

Je kan de beslissing nalezen in het omgevingsloket of inkijken bij de dienst omgeving ruimtelijke ordening op het gemeentehuis. Je kan binnen bepaalde termijnen ook in beroep gaan tegen deze beslissing.

Zie ook

Meer info

dienst omgeving ruimtelijke ordening gemeentehuis
bouwdienst@westerlo.be en 014 53 91 60