Omgevingsvergunning bouw eengezinswoning en overdekte autostaanplaats Sint-Annekestraat 2-2 Zoerle-Parwijs

 

  • Omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen
  • Beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 17 juni 2019
  • OMV_2019020428 en OMV/2019/0028

Het college van burgemeester en schepenen heeft een omgevingsvergunning afgeleverd aan Jef Maes en Anja Braes voor het oprichten van een vrijstaande eengezinswoning met plat dak met daarin een beperkte complementaire functie en het oprichten van een overdekte autostaanplaats in de rechterzijtuinstrook. De betrokken percelen hebben als adres Sint-Annekestraat 2/2 in Zoerle-Parwijs en als kadastrale ligging 1D1133A en 1D1133B.

Je kan de beslissing nalezen in het omgevingsloket of inkijken bij de dienst omgeving ruimtelijke ordening op het gemeentehuis. Je kan binnen bepaalde termijnen ook in beroep gaan tegen deze beslissing.

Zie ook

Meer info

dienst omgeving ruimtelijke ordening gemeentehuis
bouwdienst@westerlo.be en 014 53 91 60