Omgevingsvergunning bouw eengezinswoning en paardenstal De Reid 27 Oosterwijk

 

  • Omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen
  • Beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 4 februari 2019
  • OMV_2018130485 en OMV/2018/0205

Het college van burgemeester en schepenen heeft een omgevingsvergunning afgeleverd aan Ruud Verboven en Julie Gebruers voor het bouwen van een vrijstaande eengezinswoning en een paardenstal na het slopen van een bestaande schuur. Het betrokken perceel heeft als adres De Reid 27 in Oosterwijk en als kadastrale ligging 2B306G..

Je kan de beslissing nalezen op het omgevingsloket of inkijken bij de dienst omgeving ruimtelijke ordening op het gemeentehuis. Je kan binnen bepaalde termijnen ook in beroep gaan tegen deze beslissing.

Zie ook

Meer info

dienst omgeving ruimtelijke ordening gemeentehuis
bouwdienst@westerlo.be en 014 53 91 60