Omgevingsvergunning bouw eengezinswoning en sloop bijgebouw Smallerijt 1/2 Westerlo

  • Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van stedenbouwkundige handelingen
  • Beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 10 september 2018
  • OMV_2018076383 en OMV/2018/0117

Het college van burgemeester en schepenen heeft een vergunning afgeleverd voor het bouwen van een eengezinswoning in halfopen bebouwing na het slopen van een bestaand bijgebouw. Het betrokken perceel heeft als adres Smallerijt 1/2 Westerlo en als kadastrale ligging 1B346M2 en 1B346N2.

Je kan de beslissing nalezen op het omgevingsloket of inkijken bij de dienst omgeving ruimtelijke ordening op het gemeentehuis. Je kan binnen bepaalde termijnen ook in beroep gaan tegen deze beslissing.

Zie ook

Meer info

dienst omgeving ruimtelijke ordening gemeentehuis
bouwdienst@westerlo.be en 014 53 91 60