Omgevingsvergunning bouw eengezinswoning en tuinberging Drie Engelenstraat 6 Tongerlo

  • Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van stedenbouwkundige handelingen
  • Beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 10 september 2018
  • OMV_2018045699 en OMV/2018/0073

Het college van burgemeester en schepenen heeft een vergunning afgeleverd voor het bouwen van een vrijstaande eengezinswoning met plat dak en een tuinberging met plat dak tegen de linker- en achterperceelgrens. Het betrokken perceel heeft als adres Drie Engelenstraat 6 Tongerlo en als kadastrale ligging 2E86-2H.

Je kan de beslissing nalezen op het omgevingsloket of inkijken bij de dienst omgeving ruimtelijke ordening op het gemeentehuis. Je kan binnen bepaalde termijnen ook in beroep gaan tegen deze beslissing.

Zie ook

Meer info

dienst omgeving ruimtelijke ordening gemeentehuis
bouwdienst@westerlo.be en 014 53 91 60