Omgevingsvergunning bouw eengezinswoning en tuinberging Gevaertlaan 167 Heultje

  • Omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen
  • Beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 17 december 2018
  • OMV_2018110639 en OMV/2018/0178

Het college van burgemeester en schepenen heeft een vergunning afgeleverd voor de bouw van een vrijstaande eengezinswoning met bijhorende tuinberging. Het betrokken perceel heeft als adres Gevaertlaan 167 in Heultje en als kadastrale ligging 1D916K.

Je kan de beslissing nalezen op het omgevingsloket of inkijken bij de dienst omgeving ruimtelijke ordening op het gemeentehuis. Je kan binnen bepaalde termijnen ook in beroep gaan tegen deze beslissing.

Zie ook

Meer info

dienst omgeving ruimtelijke ordening gemeentehuis
bouwdienst@westerlo.be en 014 53 91 60