Omgevingsvergunning bouw eengezinswoning Gevaertlaan 60 Heultje

  • Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van stedenbouwkundige handelingen
  • Beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 3 september 2018
  • OMV_2018068411 en OMV/2018/0106

Het college van burgemeester en schepenen heeft een vergunning afgeleverd voor het bouwen van een vrijstaande eengezinswoning met plat dak. Het betrokken perceel heeft als adres Gevaertlaan 60 Heultje en als kadastrale ligging 1D114D.

Je kan de beslissing nalezen op het omgevingsloket of inkijken bij de dienst omgeving ruimtelijke ordening op het gemeentehuis. Je kan binnen bepaalde termijnen ook in beroep gaan tegen deze beslissing.

Zie ook

Meer info

dienst omgeving ruimtelijke ordening gemeentehuis
bouwdienst@westerlo.be en 014 53 91 60