Omgevingsvergunning bouw eengezinswoning Gooreinde 28 Zoerle-Parwijs

  • Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van stedenbouwkundige handelingen
  • Beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 2 juli 2018
  • OMV_2018024760 en OMV/2018/0029

Het college van burgemeester en schepenen heeft een vergunning afgeleverd voor het bouwen van een halfopen eengezinswoning en een carport in Gooreinde 28 in Zoerle-Parwijs. Het betrokken perceel heeft als kadastrale ligging 3A316G2 en 3A316H2.

Je kan de beslissing nalezen op het omgevingsloket of inkijken bij de dienst omgeving ruimtelijke ordening op het gemeentehuis. Je kan binnen bepaalde termijnen ook in beroep gaan tegen deze beslissing.

Zie ook

Meer info

dienst omgeving ruimtelijke ordening gemeentehuis
bouwdienst@westerlo.be en 014 53 91 60