Omgevingsvergunning bouw eengezinswoning Guldensporenlaan 71 Westerlo

 

  • Omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen
  • Beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 14 januari 2019
  • OMV_2018099548 en OMV/2018/0173

Het college van burgemeester en schepenen heeft een omgevingsvergunning afgeleverd voor de bouw van een vrijstaande eengezinswoning met hellend dak. Het betrokken perceel heeft als adres Guldensporenlaan 71 in Westerlo en als kadastrale ligging 1B147V.

Je kan de beslissing nalezen op het omgevingsloket of inkijken bij de dienst omgeving ruimtelijke ordening op het gemeentehuis. Je kan binnen bepaalde termijnen ook in beroep gaan tegen deze beslissing.

Zie ook

Meer info

dienst omgeving ruimtelijke ordening gemeentehuis
bouwdienst@westerlo.be en 014 53 91 60