Omgevingsvergunning bouw eengezinswoning Mechelsestraat 127 Oosterwijk

 

  • Omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen
  • Beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 20 mei 2019
  • OMV_2019057684 en OMV/2019/0079

Het college van burgemeester en schepenen heeft een omgevingsvergunning afgeleverd aan Jeannine Van Dyck voor het oprichten van een vrijstaande eengezinswoning met plat dak na het slopen van de bestaande woning en een bestaande vrijstaande serre. De betrokken percelen hebben als adres Mechelsestraat 127 in Oosterwijk en als kadastrale ligging 2B475K en 2B475L.

Je kan de beslissing nalezen in het omgevingsloket of inkijken bij de dienst omgeving ruimtelijke ordening op het gemeentehuis. Je kan binnen bepaalde termijnen ook in beroep gaan tegen deze beslissing.

Zie ook

Meer info

dienst omgeving ruimtelijke ordening gemeentehuis
bouwdienst@westerlo.be en 014 53 91 60