Omgevingsvergunning bouw eengezinswoning met bijgebouw Ilsestraat 27 Oosterwijk

  • Omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen
  • Beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 12 november 2018
  • OMV_2018099207 en OMV/2018/0159

Het college van burgemeester en schepenen heeft een vergunning afgeleverd voor het bouwen van een vrijstaande eengezinswoning en een bijgebouw met daarin een garage, twee stallen en een bergruimte. Het  betrokken perceel heeft als adres Ilsestraat 27 in Oosterwijk en als kadastrale ligging 2C262F.

Je kan de beslissing nalezen op het omgevingsloket of inkijken bij de dienst omgeving ruimtelijke ordening op het gemeentehuis. Je kan binnen bepaalde termijnen ook in beroep gaan tegen deze beslissing.

Zie ook

Meer info

dienst omgeving ruimtelijke ordening gemeentehuis
bouwdienst@westerlo.be en 014 53 91 60