Omgevingsvergunning bouw eengezinswoning met bijgebouw Koning Leopoldlaan 91 Westerlo

  • Omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen
  • Beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 5 november 2018
  • OMV_2018076246 en OMV/2018/0132

Het college van burgemeester en schepenen heeft een vergunning afgeleverd voor het bouwen van een vrijstaande eengezinswoning met plat dak en bijhorend bijgebouw in de strook voor bijgebouwen. Het betrokken perceel heeft als adres Koning Leopoldlaan 91 in Westerlo en als kadastrale ligging 1B749B.

Je kan de beslissing nalezen op het omgevingsloket of inkijken bij de dienst omgeving ruimtelijke ordening op het gemeentehuis. Je kan binnen bepaalde termijnen ook in beroep gaan tegen deze beslissing.

Zie ook

Meer info

dienst omgeving ruimtelijke ordening gemeentehuis
bouwdienst@westerlo.be en 014 53 91 60