Omgevingsvergunning bouw eengezinswoning met carport en tuinberging Neurusstraat 22 Voortkapel

  • Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van stedenbouwkundige handelingen
  • Beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 1 oktober 2018
  • OMV_2018085723 en OMV/2018/0140

Het college van burgemeester en schepenen heeft een vergunning afgeleverd voor het bouwen van een vrijstaande eengezinswoning met plat dak en bijhorende carport en tuinberging binnen de strook voor hoofdgebouwen. Het betrokken perceel heeft als adres Neurusstraat 22 Voortkapel en als kadastrale ligging 1A528G.

Je kan de beslissing nalezen op het omgevingsloket of inkijken bij de dienst omgeving ruimtelijke ordening op het gemeentehuis. Je kan binnen bepaalde termijnen ook in beroep gaan tegen deze beslissing.

Zie ook

Meer info

dienst omgeving ruimtelijke ordening gemeentehuis
bouwdienst@westerlo.be en 014 53 91 60