Omgevingsvergunning bouw eengezinswoning met garage Wolfakker 3 Oevel

 

  • Omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen
  • Beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 11 maart 2019
  • OMV_2018131731 en OMV/2018/0200

Het college van burgemeester en schepenen heeft een omgevingsvergunning afgeleverd aan Ignace Van den Brande en Lore Verrezen voor het bouwen van een vrijstaande eengezinswoning met gekoppelde garage tegen de linkerperceelgrens. Het betrokken perceel heeft als adres Wolfakker 3 in Oevel en als kadastrale ligging 4A448F.

Je kan de beslissing nalezen op het omgevingsloket of inkijken bij de dienst omgeving ruimtelijke ordening op het gemeentehuis. Je kan binnen bepaalde termijnen ook in beroep gaan tegen deze beslissing.

Zie ook

Meer info

dienst omgeving ruimtelijke ordening gemeentehuis
bouwdienst@westerlo.be en 014 53 91 60