Omgevingsvergunning bouw eengezinswoning met notariaat en sloop bestaande gebouwen Koning Leopoldlaan 59 Westerlo

  • Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van stedenbouwkundige handelingen
  • Beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 1 oktober 2018
  • OMV_20180883778 en OMV/2018/0143

Het college van burgemeester en schepenen heeft een vergunning afgeleverd voor het bouwen van een vrijstaande eengezinswoning met notariaat na de sloop van een bestaande woning met bijgebouwen. Het betrokken perceel heeft als adres Koning Leopoldlaan 59 Westerlo en als kadastrale ligging 1B756P.

Je kan de beslissing nalezen op het omgevingsloket of inkijken bij de dienst omgeving ruimtelijke ordening op het gemeentehuis. Je kan binnen bepaalde termijnen ook in beroep gaan tegen deze beslissing.

Zie ook

Meer info

dienst omgeving ruimtelijke ordening gemeentehuis
bouwdienst@westerlo.be en 014 53 91 60