Omgevingsvergunning bouw eengezinswoning Paddekens 12 Westerlo

  • Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van stedenbouwkundige handelingen
  • Beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 16 juli 2018
  • OMV_201801675 en OMV/2018/0032

Het college van burgemeester en schepenen heeft een vergunning afgeleverd voor het bouwen van een eengezinswoning in halfopen bebouwing in de Paddekens 12 in Westerlo. Het betrokken perceel heeft als kadastrale ligging 1B772V3.

Je kan de beslissing nalezen op het omgevingsloket of inkijken bij de dienst omgeving ruimtelijke ordening op het gemeentehuis. Je kan binnen bepaalde termijnen ook in beroep gaan tegen deze beslissing.

Zie ook

Meer info

dienst omgeving ruimtelijke ordening gemeentehuis
bouwdienst@westerlo.be en 014 53 91 60