Omgevingsvergunning bouw eengezinswoning Rodekruisstraat 37 Westerlo

  • Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van stedenbouwkundige handelingen
  • Beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 18 mei 2018
  • OMV_2018024773 en OMV/2018/0027

Het college van burgemeester en schepenen heeft een vergunning afgeleverd voor de bouw van een vrijstaande eengezinswoning in de Rodekruisstraat 37 in Westerlo. Het betrokken perceel heeft als kadastrale ligging 1B278V.

Je kan de beslissing nalezen op het omgevingsloket of inkijken bij de dienst omgeving ruimtelijke ordening op het gemeentehuis. Je kan binnen bepaalde termijnen ook in beroep gaan tegen deze beslissing.

Zie ook

Meer info

dienst omgeving ruimtelijke ordening gemeentehuis
bouwdienst@westerlo.be en 014 53 91 60