Omgevingsvergunning bouw eengezinswoning Schietboomstraat 64 Zoerle-Parwijs

  • Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van stedenbouwkundige handelingen
  • Beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 22 oktober 2018
  • OMV_2018074011 en OMV/2018/01113

Het college van burgemeester en schepenen heeft een vergunning afgeleverd voor het oprichten van een eengezinswoning in halfopen bebouwing. Het betrokken perceel heeft als adres Schietboomstraat 64 in Zoerle-Parwijs en als kadastrale ligging 3A349D4 en 3A352R.

Je kan de beslissing nalezen op het omgevingsloket of inkijken bij de dienst omgeving ruimtelijke ordening op het gemeentehuis. Je kan binnen bepaalde termijnen ook in beroep gaan tegen deze beslissing.

Zie ook

Meer info

dienst omgeving ruimtelijke ordening gemeentehuis
bouwdienst@westerlo.be en 014 53 91 60