Omgevingsvergunning bouw eengezinswoning Schoolstraat 61 Heultje

  • Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van stedenbouwkundige handelingen
  • Beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 2 juli 2018
  • OMV_2018041675 en OMV/2018/0052

Het college van burgemeester en schepenen heeft een vergunning afgeleverd voor het oprichten van een vrijstaande eengezinswoning en het oprichten van een bijgebouw met carport op de linkerperceelgrens in de Schoolstraat 61 in Heultje. Het betrokken perceel heeft als kadastrale ligging 1D934B2.

Je kan de beslissing nalezen op het omgevingsloket of inkijken bij de dienst omgeving ruimtelijke ordening op het gemeentehuis. Je kan binnen bepaalde termijnen ook in beroep gaan tegen deze beslissing.

Zie ook

Meer info

dienst omgeving ruimtelijke ordening gemeentehuis
bouwdienst@westerlo.be en 014 53 91 60