Omgevingsvergunning bouw eengezinswoning Schoolstraat 63 Heultje

  • Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van stedenbouwkundige handelingen
  • Beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 25 juni 2018
  • OMV_2018041399 en OMV/2018/0053

Het college van burgemeester en schepenen heeft een vergunning afgeleverd voor het oprichten van een vrijstaande eengezinswoning met plat dak in de Schoolstraat 63 in Heultje. De betrokken percelen hebben als kadastrale ligging 1D934R2, 1D934T2 en 1D934V2.

Je kan de beslissing nalezen op het omgevingsloket of inkijken bij de dienst omgeving ruimtelijke ordening op het gemeentehuis. Je kan binnen bepaalde termijnen ook in beroep gaan tegen deze beslissing.

Zie ook

Meer info

dienst omgeving ruimtelijke ordening gemeentehuis
bouwdienst@westerlo.be en 014 53 91 60