Omgevingsvergunning bouw eengezinswoning Vlasland 7 Zoerle-Parwijs

 

  • Omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen
  • Beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 7 juni 2019
  • OMV_2019009826 en OMV/2019/0013

Het college van burgemeester en schepenen heeft een omgevingsvergunning afgeleverd aan Kaj Helsen en Ida Heylighen voor het oprichten van een vrijstaande eengezinswoning met inpandige garage. De betrokken percelen hebben als adres Vlasland 7 in Zoerle-Parwijs en als kadastrale ligging 3A8S en 3A8W.

Je kan de beslissing nalezen in het omgevingsloket of inkijken bij de dienst omgeving ruimtelijke ordening op het gemeentehuis. Je kan binnen bepaalde termijnen ook in beroep gaan tegen deze beslissing.

Zie ook

Meer info

dienst omgeving ruimtelijke ordening gemeentehuis
bouwdienst@westerlo.be en 014 53 91 60