Omgevingsvergunning bouw eengezinswoning Vogelzangstraat 11 Heultje

 

  • Omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen
  • Beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 7 juni 2019
  • OMV_2019009321 en OMV/2019/0011

Het college van burgemeester en schepenen heeft een omgevingsvergunning afgeleverd aan Bart Van Reusel voor het bouwen van een vrijstaander eengezinswoning na het slopen van de bestaande woning. De betrokken percelen hebben als adres Vogelzangstraat 11 in Heultje en als kadastrale ligging 1D871B en 1B871E.

Je kan de beslissing nalezen in het omgevingsloket of inkijken bij de dienst omgeving ruimtelijke ordening op het gemeentehuis. Je kan binnen bepaalde termijnen ook in beroep gaan tegen deze beslissing.

Zie ook

Meer info

dienst omgeving ruimtelijke ordening gemeentehuis
bouwdienst@westerlo.be en 014 53 91 60