Omgevingsvergunning bouw eengezinswoning Wolfsakker 5 Oevel

  • Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van stedenbouwkundige handelingen
  • Beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 9 augustus 2018
  • OMV_2018034401 en OMV/2018/0083

Het college van burgemeester en schepenen heeft een vergunning afgeleverd voor het oprichten van een vrijstaande eengezinswoning met plat dak, een poolhouse en een niet-overdekt zwembad. De betrokken percelen hebben als adres Wolfsakker 5 in Oevel en als kadastrale ligging 4A448D, 4A448E, 4A448L en 4A448M.

Je kan de beslissing nalezen op het omgevingsloket of inkijken bij de dienst omgeving ruimtelijke ordening op het gemeentehuis. Je kan binnen bepaalde termijnen ook in beroep gaan tegen deze beslissing.

Zie ook

Meer info

dienst omgeving ruimtelijke ordening gemeentehuis
bouwdienst@westerlo.be en 014 53 91 60