Omgevingsvergunning bouw eengezinswoningen met carports Ernest Claesstraat 53-59 Voortkapel

  • Omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen
  • Beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 19 november 2018
  • OMV_2018102201 en OMV/2018/0163

Het college van burgemeester en schepenen heeft een omgevingsvergunning afgeleverd voor het bouwen van één vrijstaande en twee halfopen eengezinswoningen met bijhorende open carports in de zijtuinstroken. De betrokken percelen hebben als adres Ernest Claesstraat 53-59 in Voortkapel en als kadastrale ligging 1A907H2 en 1A908S.

Je kan de beslissing nalezen op het omgevingsloket of inkijken bij de dienst omgeving ruimtelijke ordening op het gemeentehuis. Je kan binnen bepaalde termijnen ook in beroep gaan tegen deze beslissing.

Zie ook

Meer info

dienst omgeving ruimtelijke ordening gemeentehuis
bouwdienst@westerlo.be en 014 53 91 60