Omgevingsvergunning bouw eengezinswoningen Rode Kruisstraat 21-1, 21-2 en 23 Westerlo

 

  • Omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen
  • Beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 24 juni 2019
  • OMV_2018150823 en OMV/2018/0232

Het college van burgemeester en schepenen heeft een omgevingsvergunning afgeleverd aan Maarten Verbiest, Erika Vriens en Lukas Vriens voor het oprichten van een vrijstaande eengezinswoning met bijgebouw en twee halfopen eengezinswoningen na het slopen van de bestaande woning met bijhorende bijgebouwen en het deels ontbossen van het perceel. De betrokken percelen hebben als adres Rodekruisstraat 21/1, 21/2 en 23 in Westerlo en als kadastrale ligging 1B304L.

Je kan de beslissing nalezen in het omgevingsloket of inkijken bij de dienst omgeving ruimtelijke ordening op het gemeentehuis. Je kan binnen bepaalde termijnen ook in beroep gaan tegen deze beslissing.

Zie ook

Meer info

dienst omgeving ruimtelijke ordening gemeentehuis
bouwdienst@westerlo.be en 014 53 91 60