Omgevingsvergunning bouw meergezinswoning Bergveld Zoerle-Parwijs

  • Omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen
  • Beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 17 december 2018
  • OMV_2018063310 en OMV/2018/0099

Het college van burgemeester en schepenen heeft een vergunning afgeleverd voor het bouwen van een meergezinswoning in halfopen bebouwing met tien woongelegenheden en een ondergrondse parkeergarage. De betrokken percelen hebben als adres Bergveld in Zoerle-Parwijs en als kadastrale ligging 3A260E3 en 3A260F3.

Je kan de beslissing nalezen op het omgevingsloket of inkijken bij de dienst omgeving ruimtelijke ordening op het gemeentehuis. Je kan binnen bepaalde termijnen ook in beroep gaan tegen deze beslissing.

Zie ook

Meer info

dienst omgeving ruimtelijke ordening gemeentehuis
bouwdienst@westerlo.be en 014 53 91 60