Omgevingsvergunning bouw meergezinswoning en garages Koning Leopoldlaan 26 Westerlo

 

  • Omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen
  • Beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 17 juni 2019
  • OMV_2019037421 en OMV/2019/0051

Het college van burgemeester en schepenen heeft een omgevingsvergunning afgeleverd aan Geert Croonenborghs en Louella De Coster voor het oprichten van een meergezinswoning in halfopen bebouwing met vier woongelegenheden en bijhorende garages na het slopen van de bestaande bebouwing. Het betrokken perceel heeft als adres Koning Leopoldlaan 26 in Westerlo en als kadastrale ligging 1B765F3.

Je kan de beslissing nalezen in het omgevingsloket of inkijken bij de dienst omgeving ruimtelijke ordening op het gemeentehuis. Je kan binnen bepaalde termijnen ook in beroep gaan tegen deze beslissing.

Zie ook

Meer info

dienst omgeving ruimtelijke ordening gemeentehuis
bouwdienst@westerlo.be en 014 53 91 60