Omgevingsvergunning bouw meergezinswoning en sloop autobergplaats Mechelsestraat 4A-B-C Oevel

  • Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van stedenbouwkundige handelingen
  • Beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 6 augustus 2018
  • OMV_2018053481 en OMV/2018/0078

Het college van burgemeester en schepenen heeft een vergunning afgeleverd voor het oprichten van een meergezinswoning in aaneengesloten bebouwing met daarin drie woongelegenheden na het slopen van een bestaande autobergplaats. Het betrokken perceel heeft als adres Mechelsestraat 4A-4B-4C in Oevel en als kadastrale ligging 4A150C2.

Je kan de beslissing nalezen op het omgevingsloket of inkijken bij de dienst omgeving ruimtelijke ordening op het gemeentehuis. Je kan binnen bepaalde termijnen ook in beroep gaan tegen deze beslissing.

Zie ook

Meer info

dienst omgeving ruimtelijke ordening gemeentehuis
bouwdienst@westerlo.be en 014 53 91 60