Omgevingsvergunning bouw meergezinswoning hoek Oeveldorp-Gemeentestraat Oevel

 

  • Omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen
  • Beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 18 januari 2019
  • OMV_2018084509 en OMV/2018/0139

Het college van burgemeester en schepenen heeft aan Formares een omgevingsvergunning afgeleverd voor de bouw van een meergezinswoning met dertien appartementen, een handelspand en een ondergrondse parkeergarage en voor de sloop van het bestaande handelspand. Het betrokken perceel heeft als adres Oeveldorp 13A-G en Gemeentestraat 2A-G in Oevel en als kadastrale ligging 4A318Y.

Je kan de beslissing nalezen op het omgevingsloket of inkijken bij de dienst omgeving ruimtelijke ordening op het gemeentehuis. Je kan binnen bepaalde termijnen ook in beroep gaan tegen deze beslissing.

Zie ook

Meer info

dienst omgeving ruimtelijke ordening gemeentehuis
bouwdienst@westerlo.be en 014 53 91 60