Omgevingsvergunning bouw meergezinswoning met kantoor en vijf woongelegenheden de Merodedreef 45-45F Westerlo

  • Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van stedenbouwkundige handelingen
  • Beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 1 oktober 2018
  • OMV_2018062601 en OMV/2018/0091

Het college van burgemeester en schepenen heeft een vergunning afgeleverd voor de bouw van een gelijkvloers kantoor met op verdieping 1 en 2 vijf woongelegenheden. Het betrokken perceel heeft als adres de Merodedreef 45-45F Westerlo en als kadastrale ligging 1B786M en 1B786N.

Je kan de beslissing nalezen op het omgevingsloket of inkijken bij de dienst omgeving ruimtelijke ordening op het gemeentehuis. Je kan binnen bepaalde termijnen ook in beroep gaan tegen deze beslissing.

Zie ook

Meer info

dienst omgeving ruimtelijke ordening gemeentehuis
bouwdienst@westerlo.be en 014 53 91 60