Omgevingsvergunning bouw meergezinswoning Polderstraat 31 Westerlo

 

  • Omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen
  • Beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 4 april 2019
  • OMV_2018155946 en OMV/2019/0002

Het college van burgemeester en schepenen heeft een omgevingsvergunning afgeleverd aan Immoment voor de bouw van een meergezinswoning in gesloten bebouwing met daarin drie woongelegenheden na het slopen van de bestaande bebouwing. Het betrokken perceel heeft als adres Polderstraat 31 in Westerlo en als kadastrale ligging 1B570D.

Je kan de beslissing nalezen op het omgevingsloket of inkijken bij de dienst omgeving ruimtelijke ordening op het gemeentehuis. Je kan binnen bepaalde termijnen ook in beroep gaan tegen deze beslissing.

Zie ook

Meer info

dienst omgeving ruimtelijke ordening gemeentehuis
bouwdienst@westerlo.be en 014 53 91 60