Omgevingsvergunning bouw meergezinswoning Sint-Niklaasstraat 12A-I, 14-1, 14-2 en 14-3 Zoerle-Parwijs

 

  • Omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen
  • Beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 28 januari 2019
  • OMV_2018089194 en OMV/2018/0145

Het college van burgemeester en schepenen heeft een omgevingsvergunning afgeleverd voor het bouwen van een meergezinswoning met negen appartementen en drie woningen en de sloop van de bestaande bebouwing. De betrokken percelen hebben als adres Sint-Niklaasstraat 12A-I, 14 bus 1, 14 bus 2 en 14 bus 3 in Zoerle-Parwijs en als kadastrale ligging 3A347N2, 3A347P2 en 347V2.

Je kan de beslissing nalezen op het omgevingsloket of inkijken bij de dienst omgeving ruimtelijke ordening op het gemeentehuis. Je kan binnen bepaalde termijnen ook in beroep gaan tegen deze beslissing.

Zie ook

Meer info

dienst omgeving ruimtelijke ordening gemeentehuis
bouwdienst@westerlo.be en 014 53 91 60