Omgevingsvergunning bouw paardenstal Ilse Velden 17 Oosterwijk

  • Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van stedenbouwkundige handelingen
  • Beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 25 juni 2018
  • OMV_2018027422 en OMV/2018/0050

Het college van burgemeester en schepenen heeft een vergunning afgeleverd voor het oprichten van een paardenstal met mestvaalt en het aanleggen van de bijhorende erfverharding in Ilse Velden 17 in Oosterwijk. De betrokken percelen hebben als kadastrale ligging 2C123M, 2C123R, 2C123S, 2C123T, 2C123V en 2C123W.

Je kan de beslissing nalezen op het omgevingsloket of inkijken bij de dienst omgeving ruimtelijke ordening op het gemeentehuis. Je kan binnen bepaalde termijnen ook in beroep gaan tegen deze beslissing.

Zie ook

Meer info

dienst omgeving ruimtelijke ordening gemeentehuis
bouwdienst@westerlo.be en 014 53 91 60