Omgevingsvergunning bouw paardenstal Renderstraat 74 Heultje

 

  • Omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen
  • Beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 6 mei 2019
  • OMV_2019015527 en OMV/2019/0023

Het college van burgemeester en schepenen heeft een omgevingsvergunning afgeleverd aan Marc Van den bergh voor het oprichten van een paardenstal met een oppervlakte van 192 vierkante meter in agrarisch gebied, het aanleggen van een bijkomende verharding en het deels regulariseren en het aanleggen van een infiltratiezone. Het betrokken perceel heeft als adres Renderstraat 74 in Heultje en als kadastrale ligging 1E446C en 1E446D. 

Je kan de beslissing nalezen in het omgevingsloket of inkijken bij de dienst omgeving ruimtelijke ordening op het gemeentehuis. Je kan binnen bepaalde termijnen ook in beroep gaan tegen deze beslissing.

Zie ook

Meer info

dienst omgeving ruimtelijke ordening gemeentehuis
bouwdienst@westerlo.be en 014 53 91 60