Omgevingsvergunning bouw twee eengezinswoningen Pastorijstraat 32 Heultje

 

  • Omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen
  • Beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 4 maart 2019
  • OMV_2018146109 en OMV/2018/0221

Het college van burgemeester en schepenen heeft een omgevingsvergunning afgeleverd aan Roel Milis en Ruth Bellens voor de bouw van twee eengezinswoningen in halfopen bebouwing. Het betrokken perceel heeft als adres Pastorijstraat 32 in Heultje en als kadastrale ligging 1D1030F2.

Je kan de beslissing nalezen op het omgevingsloket of inkijken bij de dienst omgeving ruimtelijke ordening op het gemeentehuis. Je kan binnen bepaalde termijnen ook in beroep gaan tegen deze beslissing.

Zie ook

Meer info

dienst omgeving ruimtelijke ordening gemeentehuis
bouwdienst@westerlo.be en 014 53 91 60