Omgevingsvergunning bouw vier carports Heultjedorp 33A-E Heultje

  • Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van stedenbouwkundige handelingen
  • Beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 7 mei 2018
  • OMV_2018013482 en OMV/2018/0013/MD

Het college van burgemeester en schepenen heeft een vergunning afgeleverd aan Batolo voor het bouwen van vier carports bij een bestaande meergezinswoning in Heultjedorp 33A-E in Heultje. Het perceel heeft als kadastrale ligging 1D1015P2, 1D1015W en 1D1015W2.

Je kan de beslissing nalezen op het omgevingsloket of inkijken bij de dienst omgeving ruimtelijke ordening op het gemeentehuis. Je kan binnen bepaalde termijnen ook in beroep gaan tegen deze beslissing.

Zie ook

Meer info

dienst omgeving ruimtelijke ordening gemeentehuis
bouwdienst@westerlo.be en 014 53 91 60