Omgevingsvergunning bouw vijf eengezinswoningen Schaapstraat 1-7 Oosterwijk

 

  • Omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen
  • Beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 29 april 2019
  • OMV_2019015884 en OMV/2019/0021

Het college van burgemeester en schepenen heeft een omgevingsvergunning afgeleverd aan De Cuyper en Peeters voor het bouwen van vijf eengezinswoningen in halfopen bebouwing binnen een vergunde verkaveling. De betrokken percelen hebben als adres Schaapstraat 1-7/1 in Oosterwijk en als kadastrale ligging 2B314K, 2B314L, 2B314N en 2B314P. 

Je kan de beslissing nalezen in het omgevingsloket of inkijken bij de dienst omgeving ruimtelijke ordening op het gemeentehuis. Je kan binnen bepaalde termijnen ook in beroep gaan tegen deze beslissing.

Zie ook

Meer info

dienst omgeving ruimtelijke ordening gemeentehuis
bouwdienst@westerlo.be en 014 53 91 60