Omgevingsvergunning bouw woning en afbraak bestaande bebouwing Stippelberg 170 Heultje

  • Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van stedenbouwkundige handelingen
  • Beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 1 oktober 2018
  • OMV_2018079917 en OMV/2018/0136

Het college van burgemeester en schepenen heeft een vergunning afgeleverd voor het oprichten van een vrijstaande eengezinswoning na de sloop van de bestaande bebouwing. Het betrokken perceel heeft als adres Stippelberg 170 Heultje en als kadastrale ligging 1D325-3H en 1D325N.

Je kan de beslissing nalezen op het omgevingsloket of inkijken bij de dienst omgeving ruimtelijke ordening op het gemeentehuis. Je kan binnen bepaalde termijnen ook in beroep gaan tegen deze beslissing.

Zie ook

Meer info

dienst omgeving ruimtelijke ordening gemeentehuis
bouwdienst@westerlo.be en 014 53 91 60