Omgevingsvergunning bouw woning en tuinberging, afbraak bestaand afdak en kappen twee bomen Voorteinde 39 Tongerlo

  • Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van stedenbouwkundige handelingen
  • Beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 30 april 2018
  • OMV_2018008361 en OMV/2018/0009/MD

Het college van burgemeester en schepenen heeft een vergunning afgeleverd voor het bouwen van een vrijstaande eengezinswoning en tuinberging, de afbraak van een bestaand afdak en het kappen van twee bomen in Voorteinde 39 in Tongerlo. Het perceel heeft als kadastrale ligging 2F354T2.

Je kan de beslissing nalezen op het omgevingsloket of inkijken bij de dienst omgeving ruimtelijke ordening op het gemeentehuis. Je kan binnen bepaalde termijnen ook in beroep gaan tegen deze beslissing.

Zie ook

Meer info

dienst omgeving ruimtelijke ordening gemeentehuis
bouwdienst@westerlo.be en 014 53 91 60