Omgevingsvergunning bouw woning met praktijk, garage en parkeerplaatsen Goorken 40 Westerlo

  • Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van stedenbouwkundige handelingen
  • Beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 14 mei 2018
  • OMV_2018014795 en OMV/2018/0022/MD

Het college van burgemeester en schepenen heeft een vergunning afgeleverd voor het bouwen van een eengezinswoning met praktijkruimte en garage en de aanleg van parkeerplaatsen in de voorkeurstrook op een perceel grond in Goorken 40 in Tongerlo. Het perceel heeft als kadastrale ligging 1B131H.

Je kan de beslissing nalezen op het omgevingsloket of inkijken bij de dienst omgeving ruimtelijke ordening op het gemeentehuis. Je kan binnen bepaalde termijnen ook in beroep gaan tegen deze beslissing.

Zie ook

Meer info

dienst omgeving ruimtelijke ordening gemeentehuis
bouwdienst@westerlo.be en 014 53 91 60