Omgevingsvergunning brommercross 17 maart 2018 Sint-Siardiusstraat Tongerlo

  • Omgevingsvergunning voor het exploiteren van een ingedeelde inrichting of activiteit van klasse 3
  • Aktename door het college van burgemeester en schepenen van 12 maart 2018

Het college van burgemeester en schepenen heeft akte genomen van een melding voor de inrichting en de uitbating van een tijdelijk parcours voor een 50cc-brommercross op zaterdag 17 maart 2018. Het gaat over het perceel grond in de Sint-Siardusstraat in Tongerlo met als kadastrale ligging 2F243B.

Je kan de aktename nalezen op het omgevingsloket of inkijken bij de dienst omgeving milieu op het gemeentehuis. Je kan binnen bepaalde termijnen ook in beroep gaan tegen deze beslissing.

Zie ook

Meer info

dienst omgeving milieu gemeentehuis
milieu@westerlo.be en 014 53 91 70