Omgevingsvergunning bronbemaling August Cannaertsstraat 26 Heultje

  • Omgevingsvergunning voor het exploiteren van een ingedeelde inrichting of activiteit
  • Aktename door het college van burgemeester en schepenen van 14 mei 2018
  • OMV_2018041413 en OMV/2018/0017/MD

Het college van burgemeester en schepenen heeft akte genomen van een melding om een bronbemaling te plaatsen voor de realisatie van een kelder. Het gaat over een gebouw in de August Cannaertsstraat 26 in Heultje met als kadastrale ligging 1E556A.

Je kan de aktename nalezen op het omgevingsloket of inkijken bij de dienst omgeving milieu op het gemeentehuis. Je kan binnen bepaalde termijnen ook in beroep gaan tegen deze beslissing.

Zie ook

Meer info

dienst omgeving milieu gemeentehuis
milieu@westerlo.be en 014 53 91 70