Omgevingsvergunning bronbemaling de Merodedreef 45A-F Westerlo

  • Omgevingsvergunning voor het exploiteren van een ingedeelde inrichting of activiteit
  • Aktename door het college van burgemeester en schepenen van 25 juni 2018

Het college van burgemeester en schepenen heeft akte genomen van de melding van MEHA om een bronbemaling te plaatsen voor de bouw van een kelder. Het gaat over het appartementsgebouw Spikdorenveld met als adres de Merodedreef 45A-F in Westerlo en met als kadastrale ligging 1B786M en 1B786N.

Je kan de aktename nalezen op het omgevingsloket of inkijken bij de dienst omgeving milieu op het gemeentehuis. Je kan binnen bepaalde termijnen ook in beroep gaan tegen deze beslissing.

Zie ook

Meer info

dienst omgeving milieu gemeentehuis
milieu@westerlo.be en 014 53 91 70