Omgevingsvergunning bronbemaling De Reid 27 Oosterwijk

 

  • Omgevingsvergunning voor het exploiteren van ingedeelde inrichtingen en activiteiten
  • Aktename door het college van burgemeester en schepenen van 18 maart 2019
  • OMV_2019021816 en OMV/2019/0011/MD

Het college van burgemeester en schepenen heeft akte genomen van een melding van Ruud Verboven voor een bronbemaling met een debiet van minder dan 35 kubieke meter per uur of een totaal maximaal debiet van 25 200 kubieke meter gedurende vier weken (klasse 3, Vlaremrubriek 53.2.2.a). De bronbemaling dient voor het plaatsen van een kruipkelder en fundering voor een eengezinswoning. Het betrokken perceel heeft als adres De Reid 27 in Oosterwijk en als kadastrale ligging 2B306G.

Je kan de aktename nalezen op het omgevingsloket of inkijken bij de dienst omgeving milieu op het gemeentehuis. Je kan binnen bepaalde termijnen ook in beroep gaan tegen deze beslissing.

Zie ook

Meer info

dienst omgeving milieu gemeentehuis
milieu@westerlo.be en 014 53 91 70