Omgevingsvergunning bronbemaling Duivengracht 34 Heultje

  • Omgevingsvergunning voor het exploiteren van een ingedeelde inrichting of activiteit
  • Aktename door het college van burgemeester en schepenen op 3 september 2018

Het college van burgemeester en schepenen heeft akte genomen van de melding voor het exploiteren van een bronbemaling. Het gaat over een perceel grond met als adres Duivengracht 34 in Heultje en met als kadastrale gegevens 1E284H.

  • Vlaremrubriek 53.2.2.a - klasse 3

Je kan de aktename nalezen op het omgevingsloket of inkijken bij de dienst omgeving milieu op het gemeentehuis. Je kan binnen bepaalde termijnen ook in beroep gaan tegen deze beslissing.

Zie ook

Meer info

dienst omgeving milieu gemeentehuis
milieu@westerlo.be en 014 53 91 70