Omgevingsvergunning bronbemaling Eilardusstraat 2 Westerlo

 

  • Omgevingsvergunning voor het exploiteren van ingedeelde inrichtingen en activiteiten klasse 3
  • Aktename door het college van burgemeester en schepenen van 7 juni 2019
  • OMV_2019060193 en OMV/2019/0029/MD

Het college van burgemeester en schepenen heeft akte genomen van een melding van Bart Karel Sprengers voor het plaatsen van een bronbemaling voor het verlagen van de grondwaterspiegel tot op 2 meter diepte, met een debiet van 10 kubieke meter per uur of een totaal maximaal debiet van 6720 kubieke meter gedurende vier weken (klasse 3, Vlaremrubriek 53.2.2.a). Het betrokken perceel heeft als adres Eilardusstraat 2 in Westerlo en als kadastrale ligging 1B76F2.

Je kan de aktename nalezen op het omgevingsloket of inkijken bij de dienst omgeving milieu op het gemeentehuis. Je kan binnen bepaalde termijnen ook in beroep gaan tegen deze beslissing.

Zie ook

Meer info

dienst omgeving milieu gemeentehuis
milieu@westerlo.be en 014 53 91 70