Omgevingsvergunning bronbemaling Eksterstraat 2 Heultje

 

  • Omgevingsvergunning voor het exploiteren van ingedeelde inrichtingen en activiteiten
  • Aktename door het college van burgemeester en schepenen van 11 februari 2019
  • OMV_2019008038 en OMV/2019/0003/MD

Het college van burgemeester en schepenen heeft akte genomen van een melding over de ingebruikname van een bronbemaling (klasse 3). Het betrokken perceel heeft als adres Eksterstraat 2 in Heultje en als kadastrale ligging 1D1030P2.

Je kan de aktename nalezen op het omgevingsloket of inkijken bij de dienst omgeving milieu op het gemeentehuis. Je kan binnen bepaalde termijnen ook in beroep gaan tegen deze beslissing.

Zie ook

Meer info

dienst omgeving milieu gemeentehuis
milieu@westerlo.be en 014 53 91 70