Omgevingsvergunning bronbemaling Gevaertlaan 167 Heultje

 

  • Omgevingsvergunning voor het exploiteren van ingedeelde inrichtingen en activiteiten
  • Aktename door het college van burgemeester en schepenen van 29 april 2019
  • OMV_2019042296 en OMV/2019/0019/MD

Het college van burgemeester en schepenen heeft akte genomen van een melding van Gaƫtan Claessen voor het gebruik van een bronbemaling voor het verlagen van de grondwaterspiegel tot op 3 meter diepte gedurende twee weken met een debiet van 20 kubieke meter per uur of een totaal maximaal debiet van 6720 kubieke meter (klasse 3, Vlaremrubriek 53.2.2.a). Het betrokken perceel heeft als adres Gevaertlaan 167 in Heultje en als kadastrale ligging 1D916K.

Je kan de aktename nalezen op het omgevingsloket of inkijken bij de dienst omgeving milieu op het gemeentehuis. Je kan binnen bepaalde termijnen ook in beroep gaan tegen deze beslissing.

Zie ook

Meer info

dienst omgeving milieu gemeentehuis
milieu@westerlo.be en 014 53 91 70