Omgevingsvergunning bronbemaling Goorken 40 Westerlo

  • Omgevingsvergunning voor het exploiteren van een ingedeelde inrichting of activiteit
  • Aktename door het college van burgemeester en schepenen van 18 juni 2018

Het college van burgemeester en schepenen heeft akte genomen van een melding om een bronbemaling te plaatsen voor de bouw van een kelder. Het gaat over een perceel grond in Goorken 40 in Tongerlo met als kadastrale ligging 1B131H. Je kan de beslissing nalezen op het omgevingsloket of inkijken bij de dienst omgeving ruimtelijke ordening op het gemeentehuis. Je kan binnen bepaalde termijnen ook in beroep gaan tegen deze beslissing.

Je kan de aktename nalezen op het omgevingsloket of inkijken bij de dienst omgeving milieu op het gemeentehuis. Je kan binnen bepaalde termijnen ook in beroep gaan tegen deze beslissing.

Zie ook

Meer info

dienst omgeving milieu gemeentehuis
milieu@westerlo.be en 014 53 91 70